TERMOTRÄ TRÄFIBERISOLERING

En svensktillverkad lösullsisolering gjord av gran och tall för isolering av friska sunda hus som andas. Isolerar lika bra fuktigt som torrt.

Vår miljömässigt hållbara isolering kan återgå till det naturliga kretsloppet då råvaran består av förnyelsebar svensk skogsråvara och är dessutom återvinningsbar. Den utmärkta värmelagringskapaciteten ger jämnare inomhusklimat, varmare på vintern och svalare på sommaren, även den minimala konvektionen i materialet bidrar naturligtvis till detta. Att materialet inte irriterar huden eller ger några utslag tycker inte minst den som jobbar med Termoträ är mycket positivt. Termoträ innehåller inte några bindemedel eller dammbindemedel utan endast 5% ammoniumpolyfosfat till skydd mot brand.


Klicka här för mer information: