Så går det till

Förberedelser


Befintlig isolering besiktas, torr och oskadad isolering med exempelvis spån eller mineralull kan ligga kvar. Skadad, fuktig, möglig eller förorenad isolering måste tas bort.


Gångbryggor samt sarg kring vindsluckan bygges.


Åtgärder görs för att säkerställa korrekt ventilation av vinden. Det sker bäst med gallerventiler i gavlarna. Om det finns befintlig takfotsventilation måste den förlängas ovan isoleringen eller helst täckas.


Här kan du läsa en rapport från Statens Provningsanstalt om ventilering av vindar:


Isolering


Lösullen levereras på vår lastbil som är försedd med sprutmaskin, slangar och övrig utrustning. Bilen ställs upp på lämplig plats i anslutning till fastigheten. Vi medför normalt 90 m slang.


Gräsmattor, planteringar eller annan trädgårdsmark påverkas inte. 


Från blåsmaskinen dras en slang den enklaste vägen fram till det utrymme som skall isoleras. Vanligtvis genom ett vindsfönster eller en taklucka. Alltså behövs inget ingrepp i fastigheten.


Lösullen matas via blåsmaskinen i rätt mängd och rätt tempo genom slangen. Vi använder enbart välkända, testade och beprövade isolermaterial – företrädesvis glasull.

 

Våra specialutbildade och licensierade isolerproffs ser till att lösullen kommer på plats, att isoleringen täcker alla utrymmen och att den har jämn och avsedd tjocklek över hela ytan. Laseravvägning används för att få rätt nivå på isoleringen. Efter avslutat och kontrollerat arbete dokumenteras det i ett installationsprotokoll.

Isolerskolan

Hos isover.se kan du själv räkna på u-värden

ROT- och RUT-avdrag

Du kan få göra avdrag från din skatt för 30% av arbetskostnaden när du anlitar oss för tilläggsisolering. Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.


Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör vi som utfört arbetet. Vi drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.


Mer information om ROT kan du läsa här: